ArchiefLaboratorium

ArchiefLaboratorium gaat over de gevaren die een archiefstuk bedreigen en de manier waarop archiefmedewerkers dat voorkomen.

ArchiefLaboratorium bestaat uit drie lessenseries. In alle lessen staan de exacte vakken centraal en is het doen van proefjes een belangrijk onderdeel. Bij iedere les hoort een archiefattribuut en bij twee van de drie lessen is een animatie gemaakt.

Als aanvulling op de ArchiefLaboratorium-lessen kunnen schoolklassen een speciale rondleiding door het archief krijgen. Archief Stuk is het eerste deel uit de lessenserie. Archief Stuk is een algemenere les en is om die reden een goede startles. De andere ArchiefLaboratorium-lessen Insecten en Schimmels zijn specifieker en vullen om die reden de algemenere les Archief Stuk goed aan.

Alle ArchiefLaboratorium-lessen zijn overigens ook prima los te volgen.

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO
VO

Programmalijn

Beeldend/Design/Multimedia/ Digitale kunst/Erfgoed (PO)
Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Cultureel erfgoed

21ste eeuwse vaardigheden

Kritisch denken
Probleemoplosvaardigheden

Data

in overleg met RHCE is veel mogelijk, maar wel altijd op afspraak