Ton Smits Huis

Door te tekenen leer je de wereld kennen; de wereld in jezelf en om je heen. Ton Smits ontdekt al heel vroeg het plezier in tekenen. Hij kijkt goed om zich heen, maar heeft ook de drang om verhalen te vertellen. Achteraf is het dus niet verwonderlijk dat hij meer dan 25.000 cartoons en karikaturen heeft nagelaten, waarin hij met niet aflatend enthousiasme en met humor de wereld zoals hij die waarneemt aan de kaak stelt.

Dit enthousiasme willen de medewerkers van Ton Smits Huis graag overbrengen op de kinderen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn verschillende lesprogramma's ontwikkeld . De lesprogramma's kunnen worden gevolgd in het museum, maar ook op school in de klas.
De leerlingen krijgen een uitgebreide inleiding van een van onze medewerkers en kunnen dan zelf aan de slag. Het programma duurt ongeveer een uur.