Bewegingsinstructies Els Roemer

Een schoolproject voor basis-, voortgezet- of hoger onderwijs. Samen met een aantal collegae wordt een plan opgezet om heel de school of een deel daarvan les te geven in verschillende thema's of landen m.b.t. dans. De dansdocenten bedenken zelf knutselactiviteiten, die de leerlingen met de klassendocent of hulp ouders uit kunnen voeren m.b.t. decor of aankleding. De klassen docent kan nog voorbereidende lessen geven in bijvoorbeeld een taal- of aardrijkskundeles m.b.t. dit thema of land. De dag wordt afgesloten met een voorstelling voor mede leerlingen en/of familie.