Architectuurlessen

De kracht van ontwerpend leren denken.

Wij stimuleren het ontwerpend denken in het primair en voortgezet onderwijs met architectuur als vakoverstijgend thema. Tijdens onze lessen prikkelen we leerlingen om, in samenwerking, creatieve oplossingen te verzinnen voor beeldende, technische en/of maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor geven we de leerlingen een prikkelende ontwerpopdracht en introduceren we handvatten waarmee ze zelf onderzoekend en ontwerpend aan de slag kunnen. 

Onze achtergrond in architectuur en vakinhoudelijke kennis combineren we met 10 jaar aan didactische ervaring. Naast het huidige aanbod denken we altijd graag mee om iets te ontwikkelen binnen een specifiek thema of leerdoel.