19.JPG23.jpg30.JPG17.jpg

 

 

Cultuurstation 

 

 
Social bookmarks:

 

Structurele aandacht voor cultuureducatie

 

Het belang van de ontwikkeling van creativiteit en andere culturele competenties voor de toekomst van de jongste generatie is evident! Zowel de overheid, de gemeente Eindhoven als het onderwijs zelf, geven aan dat cultuuronderwijs noodzakelijk is en een structurele plaats verdient in het curriculum van de scholen.

De Culturele Ladekast

Om dit te verankeren is de doorlopende leerlijn cultuureducatie, in de vorm van De Culturele Ladekast, een gepast middel. CultuurStation heeft deze leerlijn ontwikkeld samen met andere bureaus voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant. De leerlijn formuleert per cultureel vermogen (receptief, creërend, reflectief of analyserend) wat een leerling moet kennen en kunnen en geeft zo richting aan de ontwikkeling van de verschillende vermogens van leerlingen. De leerlijn is uitgewerkt voor alle kunstdisciplines.

De doorlopende leerlijn is een gemeenschappelijke taal die ervoor zorgt dat leerkrachten, docenten en culturele aanbieders elkaar verstaan. Het geeft de culturele aanbieders houvast om samen met de school hun activiteiten te ontwikkelen. Zo ontstaat samenhang tussen de opeenvolgende leerjaren, waardoor de culturele ontwikkeling van leerlingen binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie c.q. kunst en cultuur gerealiseerd kan worden.

Wat doet CultuurStation?

Naast het kenniscentrum voor cultuureducatie is CultuurStation in Eindhoven de bemiddelaar tussen het onderwijs en aanbieders van cultuureducatie. Wij brengen de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuureducatieve activiteiten bij elkaar via onze website, de nieuwsbrief en via activiteiten zoals het Kunstmenu (PO) en het Kunstenplan en Rondje Cultuur (VO), waarin veel verschillende instellingen en kunstdisciplines een plek hebben.

Ook sluiten we aan bij stedelijke projecten zoals GLOW. Daarnaast organiseren we regelmatig netwerkactiviteiten zoals de Culturele ontmoeting, waar de contactpersonen van scholen en cultuuraanbieders elkaar tegen komen. CultuurStation bestaat uit een team van medewerkers met de juiste expertise op het gebied van cultuureducatie en onderwijs.

CultuurStation.nl

Deze website geeft een beeld van het aanbod dat instellingen en gezelschappen voor scholen ontwikkeld hebben. Activiteiten met het accent op het creërend vermogen, maar ook mooie voorstellingen die inspelen op de ontwikkeling van het receptief vermogen van kinderen. Daarnaast vindt u hier het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en informatie over scholing, advies en ondersteuning.