10.JPG32.JPG22.jpg8.jpg

 

 

Cultuurstation 

 

 
Social bookmarks:

 

Welkom bij CultuurStation

 

CultuurStation is een kenniscentrum voor cultuureducatie en bemiddelaar tussen het onderwijs en aanbieders van cultuureducatie in (de regio) Eindhoven. Wij brengen de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuureducatieve activiteiten bij elkaar via onze website, de nieuwsbrief en activiteiten zoals het Kunstmenu (PO) en het Rondje Cultuur (VO), waarin veel verschillende instellingen en kunstdisciplines een plek hebben.

Ook sluit CultuurStation aan bij stedelijke projecten zoals GLOW. Daarnaast organiseren we regelmatig netwerkactiviteiten waar scholen en cultuuraanbieders elkaar ontmoeten en verzorgen we scholing en deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie voor leerkrachten, docenten, cultuurcoördinatoren en educatiemedewerkers van culturele instellingen.

CS_PO15-16_web.png          CS_VO15-16_web.png

CultuurStation.nl
Deze website geeft een beeld van het aanbod dat instellingen en gezelschappen voor scholen ontwikkeld hebben. Activiteiten met het accent op het creërend vermogen, maar ook mooie voorstellingen die inspelen op de ontwikkeling van het receptief vermogen van kinderen. Daarnaast vindt u hier het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en informatie over scholing, advies en ondersteuning.

Meer weten of behoefte aan een advies op maat? Neem dan contact op met het CultuurStation-team.